Farma Seppa Holzera

horní část farmy s domem a rybníky (zdroj fotografie  krameterhof.at )

horní část farmy s domem a rybníky (zdroj fotografie krameterhof.at)

Krameterhof - tato farma v rakouských Alpách je po dlouhá léta magnetem pro permakulturní nadšence, milovníky přírody a přírodně blízkého hospodaření i odborníky z celé Evropy i světa. A tak jsme se tam vypravili i my :-)

Jedná se o rodinnou farmu na jižním svahu hory Schwarzenberg ve Vysokých Taurách, udržitelně hospodařící na 45 ha půdy v nadmořské výšce od 1100 do 1500 m n. m. Farmu převzal Sepp Holzer od svého otce a během let ji přetvořil do současné podoby. Nyní zde hospodaří jeho syn - mladý Joseph Andreas Holzer, který nás zde prováděl.

Joseph Andreas Holzer - farmář a náš průvodce

Joseph Andreas Holzer - farmář a náš průvodce

Zaměření farmy

Joseph Andreas nás seznámil s počátky jejich rodinné farmy, permakulturou, hovořil o tradičním hospodaření v Alpách, roubování stromů, pěstování hub, zeleniny, … Farma Holzerových je soběstačná, pěstují si vlastní ovoce, zeleninu, houby, obilí, byliny, … chovají pro užitek nejrůznější domácí zvířata, ryby, raky, … Něco spotřebují sami a přebytky prodávají. Hlavním zdrojem příjmů jsou ale služby, které nabízejí. Pořádají exkurze, kurzy a výukové programy pro zájemce o trvale udržitelné zemědělství.

Rybníky

Na farmě vybudovali zhruba 30 rybníků, mokřady a vodní zahrady, které jsou navzájem propojené kaskádovitým systémem. Celý vodní systém je napájen z místních pramenů. Rybníky jsou navzájem propojené soustavou potrubí, pomocí něhož lze regulovat hladinu v každém z nich. V horních chovají především býložravé ryby, raky a vodní rostliny, v těch spodních zase drůbež a dravé ryby. To, co nevyužijí pro svou potřebu, prodávají do restaurací.

Terasy

Na prudkých svazích by bylo nemožné cokoliv pěstovat bez vytvoření teras. Ty jsou sice úzké, ale přesto přinášejí mnoho výhod - lepší obdělávání, zadržování vody, snížení eroze a lepší tvorbu humusu. V tomto drsném klimatu se zde daří především bramborám, obilí, krmné řepě, hrášku, … Pro dlouhodobé fungování je důležité udržovat půdu trvale úrodnou, toho dosáhnou pomocí střídání plodin, pěstování smíšených kultur, mulčování a zeleného hnojení. Pěstují také velké množství starých odrůd ovocných stromů a keřů - jabloně, hrušně, třešně, slivoně, rybíz, mišpule, … Ovoce zde dozrává mnohem později, než v nižších polohách, zato zde tolik netrpí na škůdce.

Zřízením terasy vznikne nad ní i pod ní prudší svah, jehož management je stejně důležitý jako obhospodařování terasy. Stromy a keře stabilizují svahy a dodávají dřevo pro stavby, energii nebo ovoce.

Zvířata

Zvířata jsou pro farmaření v horách velmi důležitá. Poskytují vysoce kvalitní jídlo, ale také cenné hnojivo pro zúrodňování půdy. Prasata nebo také slepice pomáhají připravit plochy před výsadbou. Spasou rostliny, rypáky vyryjí kořeny, čímž půdu prokypří a zároveň ji také pohnojí. V Krameterhofu chovají dobytek, ovce, prasata, koně a drůbež v celoročním chovu ve volném výběhu. Díky chovu včel mají také dostatek organického medu a vosku.

Permakulturní způsob hospodaření, jak jej praktikují v Krameterhofu je inspirací pro mnoho ostatních zemědělců z celého světa. Sepp Holzer je autorem mnoha knih, z nichž některé byly přeloženy i do českého jazyka. V současné době přednáší, radí farmářům, majitelům půdy po celém světě a zabývá se projekty zúrodňování krajiny pomocí permakultury v Evropě, USA, Rusku a dalších částech světa.

Co je permakultura

Slovo permakultura se skládá ze dvou anglických slov - pernament a agriculture, což znamená trvalé zemědělství. Je to udržitelný design při navrhování lidských sídel, zahrad, zemědělských systémů i celých regionů. Jejími zakladateli jsou Bill Mollison a David Holmgren. Existuje mnoho definic toho, co je permakultura a čím se zabývá, ale mně se nejvíce líbí tato od Billa Mollisona: “Permakultura je vytváření malých rájů tady na Zemi.”

Pokud se chcete dozvědět více o hospodaření na Krameterhofu, Seppu Holzerovi a permakultuře u nás, některé odkazy i video najdete níže pod článkem.