Smíšené trvalkové záhony

Všichni milujeme květiny, jejich překrásné barvy, něžné vůně, jemnou strukturu, ... a proto se jimi tak rádi na zahradě obklopujeme. Zároveň díky náročnosti pracovního života nám zbývá jen málo času a energie na péči o tyto "krásky".

Mám pro vás dobrou zprávu, tyto zdánlivé protipóly - záplava květů a nenáročná údržba spojuje pojem smíšený trvalkový záhon tzv. Perennemix.

Smíšený trvalkový záhon

Smíšený trvalkový záhon

Smíšený trvalkový záhon

Smíšený trvalkový záhon s extenzivní údržbou, to je druhově bohaté společenstvo rostlin s nízkými nároky na péči. Je založeno na kombinaci vhodných trvalek, travin a cibulovin tak, aby bylo vysoce atraktivní po většinu roku. Jak tedy záhon poskládat, aby správně fungoval?

Složení záhonu

Kostru záhonu tvoří rostliny, které jsou ve směsi nejvyšší, nejmohutnější, nejstálejší a vysazují se samostatně, tzv. kosterní rostliny. Díky výrazné a pevné textuře poskytují vysoce dekorativní efekt i v zimních měsících, v kombinaci s jinovatkou či námrazou jsou schopny vytvořit nevšední podívanou. Typickými kosterními rostlinami jsou vysoké traviny - ozdobnice čínská, proso prutnaté, třtina ostrokvětá, ..., vysoké strukturální trvalky (s ozdobnými semeníky, okolíky, plody na pevných stoncích) - řebříček tužebníkovitý, bělotrn, perovskie, vysoké astry, ... či dokonce některé keře, které lze dobře zmlazovat řezem - komule davidova, mandloň nízká, růže ...

Třtina ostrokvětá a řebříček tužebníkovitý  jako kosterní rostliny ve smíšeném záhoně

Třtina ostrokvětá a řebříček tužebníkovitý jako kosterní rostliny ve smíšeném záhoně

Skupinové trvalky jsou nižší než kosterní a pro výraznější efekt se sesazují do skupin. Příkladem skupinových trvalek jsou třapatky, hvězdnice, dračíky, krásnoočka, šalvěje, denivky, vysoké rozchodníky, máky východní, kosatce, ...

Třapatky nachové  ve skupině

Třapatky nachové ve skupině

Vtroušené trvalky, neboli pendleři, jsou krátkověké trvalky, které se snadno přesévají a vyplňují tak volné prostory převážně v prvních letech života záhonu. Přemisťují se z místa na místo a přispívají tak k dynamice záhonu. Typickými vtroušenými rostlinami jsou chrastavec makedonský, svíčkovec, agastache, mavuň, len, sporýš argentinský, ...

Typický pendler - chrastavec makedonský s tmavě červenými květy, které postupně světlají až do růžova

Typický pendler - chrastavec makedonský s tmavě červenými květy, které postupně světlají až do růžova

Půdokryvné trvalky tvoří nejnižší ale neméně důležité patro v záhoně. Svým poléhavým charakterem růstu, nebo schopností rozrůstat se do šířky pokrývají půdu a zamezují tak růstu plevelů. Jsou to marulky, šanty, astry křovité, kakosty, mateřídoušky, kompaktní dobromysle, lesní sasanky,...

Půdokryvná dobromysl obecná /Origanum vulgare 'Compactum'/

Půdokryvná dobromysl obecná /Origanum vulgare 'Compactum'/

V období časného jara na záhoně rozkvétají jarní cibuloviny. Ty mají na záhoně nezastupitelnou roli, kdy svými květy podpoří jarní efekt výsadby než začnou působit první trvalky. Do smíšených trvalkových záhonů používáme botanické tulipány, narcisy, modřence, krokusy, česneky, ..., které není třeba vytahovat ze země a mohou se dokonce samy rozmnožovat.

Pestrý koberec jarních cibulovin 

Pestrý koberec jarních cibulovin 

Péče

A jak je to tedy s tou nenáročnou údržbou? Nízká náročnost údržby je podmíněna důkladnou přípravou záhonu, která spočívá v pečlivém odplevelení plochy, zkypření půdy a případně její  vylehčení pískem či štěrkem. Použitím dostatečné vrstvy mulče (7 cm) - drceného kameniva, zamezíme nadměrnému odparu vody z půdy a klíčení a růstu plevelů. Záhony se plejí podle potřeby, z počátku častěji, dokud trvalky plochu nezaplní, pak již stačí 2 - 3 x ročně. Záhony se zalijí po výsadbě a pak jen v době sucha v 1. roce výsadby. Každé jaro (konec února/začátek března, před rašením cibulovin) se záhony posekají křovinořezem nebo plotostřihem nad zemí a pokosená hmota se vyhrabe.

Pendleři -  a  gastache, mavuň, svíčkovec  v prvním roce založení záhonu rychle narostou a zaplní prostor, čímž omezí plevel. 

Pendleři - agastache, mavuň, svíčkovec v prvním roce založení záhonu rychle narostou a zaplní prostor, čímž omezí plevel. 

Pokosený a vyhrabaný záhon na začátku jara, ...  již začínají vyrážet první krokusy.

Pokosený a vyhrabaný záhon na začátku jara, ...  již začínají vyrážet první krokusy.

Z historie

V roce 1998 započal na vysoké škole v Německu výzkumný projekt Silbersommer (Stříbrné léto), který měl za cíl vytvořit druhově pestré smíšené trvalkové výsadby, které kombinují vysokou přitažlivost záhonu v průběhu roku s nízkou údržbou a jsou také cenově dostupné. Byla vytvořena doporučená kombinace rostlin, technologie založení a údržby. Směs Silbersommer byla jen první v řadě, na ni navázalo několik dalších s názvy Perennemix, Tanz der Gräser, Indiansommer aj.

V současnosti se některé směsi testují v Dendrologické zahradě v Průhonicích, kde je mohou návštěvníci v průběhu roku pozorovat. Tyto typy záhonů můžete naštěstí stále častěji potkávat ve městech, kde zvyšují atraktivitu veřejných ploch.

Použití

Tento druh záhonů byl původně navržen pro použití ve veřejných prostorech - plochy kolem silnic a chodníků, ostrůvky, kruhové objezdy, kde se nedařilo trávníku a jako alternativa k monokulturních výsadeb ..., což ovšem nevylučuje použití v soukromých zahradách, pokud se smíříme s poněkud "divočejším vzhledem" záhonu. Mezi výhody naopak patří odolnost suchu, nenáročnost na půdní podmínky, nemusejí se zalévat, okopávat, odstraňovat odkvetlé květy. Naopak odkvetlá květenství, struktury a textury některých rostlin jsou zajímavé i v zimním období a slouží jako úkryt bezobratlých živočichů.

smíšený trvalkový záhon, předzahrádka, KTgardens

Povzbuzení

Proto vás chci povzbudit, abyste si představili tuto krásu ve svých předzahrádkách, okolo teras, posezení, altánů, ... abyste se viděli, jak se kocháte barvami, vdechujete jemné vůně, slyšíte šumění travin, pozorujete motýly a včely, které se květů nemohou nabažit, všímáte si detailů, obdivujete proměnlivost v ročních obdobích, ... protože to může být tím, co vás láká ven, ... žít v zahradě. 

Tak a teď otevřete oči a dejte se do toho :-)